1. Column

Adéle Jeuken

Aan mij werd gevraagd om een voorwoord te schrijven voor dit magazine. Toen ik nadacht over de inhoud, kwam een hele bijzondere en leuke vraag bij me naar boven. Een aantal jaren geleden sprak ik met een relatie, die mij de volgende vraag stelde: “Een (her) inspectie is toch een soort van bodyscan?”. Deze vraag bracht niet alleen een glimlach teweeg vanwege de bijzondere vergelijking, maar ook door de suggestieve aard van de vraag. Aan de advertenties over de bodyscan is geen ontkomen meer aan. Niet alleen in kranten en bladen, maar ook op grote billboards aan de snelweg kunnen we kennis nemen van het aanbod. De ene bodyscan is nog meer compleet dan de andere en de resultaten heb je binnen een handomdraai. Bijna te mooi om waar te zijn.

Naast dat er heel veel verschillen zijn te benoemen tussen beide onderwerpen, zijn er ook essentiële overeenkomsten. In beide situaties is er sprake van de wens om de ‘gesteldheid / gezondheid’ in kaart te brengen. Het onderzoek heeft vaak tot doel om te komen tot een nulmeting en te weten, waar de aandachtspunten liggen qua levenswijze en onderhoud om er nog lang plezier van te hebben.

Ook andere ontwikkelingen spelen bij het belang om een ‘inspectie’ te doen in toenemende mate mee. De wens om als mens vitaal en gezond te blijven is daarbij een belangrijke drijfveer. Die kun je één op één vertalen naar het belang dat een ondernemer hecht aan het goed kunnen blijven benutten van de verschillende bedrijfsmiddelen. Dat is een belangrijke basis van zijn onderneming. De technieken die worden gebruikt bij de bouw van opstallen en de inrichting daarvan ontwikkelen zich steeds sneller en nemen in omvang ook nog eens fors toe. Neem alleen als voorbeeld de ontwikkeling van de eerste zonnecollectoren en waar we nu inmiddels al staan met de laatste techniek. We weten dat het mogelijk is om risico’s te verzekeren, maar hoe we het wenden of keren, de gelegenheid het voorval te voorkomen, is nog altijd de beste optie.

Naast de overeenkomsten, zijn er ook verschillen. Aan twee verschillen wil ik graag nog wat meer aandacht geven. Het eerste betreft het toenemend belang om tijdig, dit is vóór de feitelijke bouw, of verbouw, of aankoop een risico te laten inspecteren. Zijn er effecten op het risicoprofiel en zo ja, hoe kan daarop worden geanticipeerd. Een maakbaarheid die we bij de bodyscan (gelukkig vind ik), niet kennen. Een tweede verschil betreft het financiële gewin. De artikelen over de bodyscan lezende, leeft in toenemende mate de vraag welk doel wordt gediend met de scan. Is er daadwerkelijk sprake van een zorgelijke situatie bij de klant, of leiden de bodyscans tot relatief veel toevalstreffers. Ik weet het niet, want ervaring ontbreekt mij. Eén ding weet ik wel, er is géén discussie over de waarde van een (her)inspectie. Het feit dat bij een inspectie de benodigde aanpassingen en aanbevelingen vaak concreet kunnen worden geduid, helpt enorm.

Een toevalstreffer bij de bodyscan die tot ongerustheid leidt. Die kennen we niet bij een (her)inspectie. Daar voorkomen we ook met een toevalstreffer erger!

Veel lees plezier.

Vriendelijke groet,

Adéle Jeuken