3. Een goede inspectiecyclus voorkomt onnodig leed

“In de loop van de jaren verandert er veel bij een zakelijke klant. Daarom is het belangrijk om regelmatig een inspecteur langs te laten komen"

De afgelopen jaren is er vanuit a.s.r. volmachten steeds meer aandacht geweest voor inspectie en herinspectie van de risico’s bij zakelijke klanten. In dit interview vertellen Joost Slootweg en Eric Vriezen van a.s.r. volmachten hoe de nieuwe inspectieketen werkt, wat de meerwaarde is en waarom goede inspectie en regelmatige herinspectie zo belangrijk zijn.

Het belang van een goede inspectiecyclus

“Brandrisico's komen vaak in aanmerking voor een inspectie voor het sluiten van een polis, maar na een aantal jaar moet dat nog een keer gebeuren,” vertelt Joost. “Zo ontstaat een cyclus, en dat is heel belangrijk om de risico’s op schade goed in de gaten te kunnen houden. Als dat niet gebeurt, kan een gevolmachtigd agent (GA) te veel risico’s in de portefeuille hebben. Soms ontstaan risico’s ook pas met de jaren, en de bedrijfsvoering kan wijzigen. Daarom is herinspectie zo belangrijk.” Cyclisch te werk gaan dus. “Wanneer dat gebeurt, hebben we altijd een goed beeld van de situatie,” vult Eric aan. “Als er dan een keer schade ontstaat, is dat natuurlijk heel vervelend. Maar dan is alles wel goed geregeld.” Bekijk hier hoe de inspectiecyclus precies in zijn werk gaat.

Schade voorkomen Natuurlijk is het goed onderhouden van zo’n portefeuille een hele klus voor de GA, daar zijn Eric en Joost zich van bewust. Er worden veel eisen gesteld door de verzekeraar, en het is de taak van de volmacht om die te vertalen naar de klant. Maar: de aandacht voor inspectie en herinspectie levert zeker wat op. “Door een inspectie bij de start van de verzekering voorkomen we onnodige latere schade,” geeft Joost aan. Eric: “We hadden bijvoorbeeld een klant die net voor een flink bedrag zonnepanelen had aangeschaft en een schadeverzekering wilde afsluiten. Tijdens de inspectie bleek dat de zonnepanelen niet goed waren geïnstalleerd - de kans op brandgevaar was groot. Dankzij de zorgvuldigheid bij de inspectie voorkomen we dan een eventuele brand.” En wat als die eerste inspectie niet verplicht was gesteld? “Grote kans dat er dan brand was uitgebroken. Dan was de schade veel groter en dus veel kostbaarder geweest voor de klant,” zegt Eric. “Dat voorkomen we natuurlijk liever.”

Bewustwording en portefeuillebeheer Dat is ook zo bij herinspectie, vertelt Joost. “In de loop van de jaren verandert er veel bij een zakelijke klant. Daarom is het heel belangrijk om regelmatig een inspecteur langs te laten komen. Zo haal je er niet alleen risico’s uit, maar creëer je ook weer die bewustwording bij de klant zelf.” En dat zorgt ervoor dat de kans groter wordt dat alles goed op orde is wanneer er een keer schade ontstaat. Joost en Eric zijn samen het land in gegaan om het belang van regelmatige inspectie bij de GA’s toe te lichten. Dat is belangrijk, want de GA’s moeten het belang van (her)inspectie weer doorvertalen naar de klant. Kortom, iedereen heeft er belang bij dat het goed geregeld is. Voor de klant is het belangrijk, zodat die goed verzekerd is, maar ook voor de GA, zodat zijn portefeuille goed op orde blijft. Grote schades voorkomen door de kans op een evenement zo klein mogelijk te maken, dat is waar het om draait. Inspectie is daar een onderdeel van. En wat is er al concreet gebeurd sinds de start van dit traject? Eric lacht: “Sinds 2018 hebben we ongeveer vijfduizend (her)inspecties gedaan door heel Nederland. Een inspectie kost al gauw 400 tot 500 euro per keer.” Dat niet alleen: iedere inspectie wordt individueel beoordeeld en dat kost dus aardig wat werk. Een grote investering in tijd én in geld dus. “En toch is het dat helemaal waard geweest,” zegt Eric, “want het leverde echt betere schadecijfers op.”

Wat kunt u zelf doen?

  • Blijf aandacht besteden voor herinspectie door de jaren heen
  • Zorg dat uw portefeuille actueel blijft om de risico's op schade voor uw klant te verminderen
  • Zorg voor heldere communicatie over het nut van (her)inspectie voor de klant
  • Neem contact met ons op voor advies over (her)inspectie

Meer informatie of vragen? Hebt u hulp of advies nodig om het interne proces van inspectie of herinspectie goed te kunnen regelen? Neem dan contact op met Joost Slootweg of Eric Vriezen via joost.slootweg@asr.nl of eric.vriezen@asr.nl.

“Veel onnodige schades en hoge kosten kunnen worden voorkomen dankzij inspectie en herinspectie”