6. Het belang van data

“Het belang van datakwaliteit binnen de volmacht keten is groot”

Datakwaliteit is binnen de volmachtketen een steeds belangrijker thema. Reden waarom er vanuit verschillende partijen aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de data die binnen de keten wordt uitgewisseld. Kim Huijberts en Marcel van der Heiden helpen vanuit a.s.r. om samen met de volmachten inzicht te krijgen in de datakwaliteit en ook van daaruit verbeteringen door te voeren. ‘’Vorig jaar zijn we gestart met het benaderen van een aantal grote gevolmachtigde agenten (GA’s) over de datakwaliteit, en inmiddels hebben we met veel GA’s frequent contact over dit thema’’, aldus Kim Huijberts. Deze samenwerking heeft al z’n vruchten afgeworpen: ‘’In samenwerking met de GA’s, Marketscan en de Systeemhuizen is nu de uitval als gevolg van foutieve data inmiddels flink gereduceerd. Verder hebben we veel inzichten opgedaan om in samenwerking met de GA’s de datakwaliteit verder te blijven verbeteren.’’ ‘’Het belang van datakwaliteit binnen de volmachtketen is groot’’, zo vertelt Marcel van der Heiden. ‘’Niet alleen worden vanuit Solvency II en vanuit DNB eisen gesteld aan datakwaliteit, maar ook is hoge datakwaliteit essentieel voor toekomstige analyses en productverbeteringen. Verder is het beschikken over de juiste data natuurlijk cruciaal om risico’s goed te kunnen inschatten en de juiste tarieven te bepalen. Dit betekent dat datakwaliteit in feite maakt dat we met elkaar in staat zijn een goed product te bieden dat past bij het profiel van de klant!’’ Daarnaast is a.s.r. actief betrokken bij het landelijke programma, Uniforme Inrichting Volmachtketen, dat niet alleen als doel heeft om een uniforme (product)inrichting in de volmachtketen te realiseren, maar ook om de datakwaliteit bij de bron te verbeteren. Voor GA’s die nog niet aan de slag zijn gegaan met data en datakwaliteit is het raadzaam om contact op te nemen met Marketscan. Kim Huijberts: ‘’We raden GA’s die nog niet van de Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV) van Marktscan gebruik maken, aan om dit zeker te doen. De DMV stelt de GA’s in staat om de datakwaliteit in te zien van de data van alle verzekeraars waar deze mee samenwerkt. Met elkaar kunnen we zo structureel werken aan het verbeteren van de datakwaliteit binnen de volmachtketen!’’ Meer informatie of vragen? Neem bij vragen over datakwaliteit en/of over controles en uitval, contact op met Kim Huijberts of Marcel van der Heiden via kim.huijberts@asr.nl of marcel.van.der.heiden@asr.nl.

“Door de samenwerking met GA's, Marketscan en systeemhuizen is de uitval als gevolg van foutieve data flink gereduceerd”