a.s.r. gelooft in de kracht van de gevolmachtigd agent