Wij geloven in de kracht van de gevolmachtigd agent

Want een gevolmachtigd agent of de bij hem aangesloten bemiddelaar die de klant persoonlijk spreekt, die de klant vragen stelt en ziet hoe de klant reageert, kan veel beter inschatten waar de klant behoefte aan heeft dan wij op afstand. Dan weten we tenminste zeker dat een product ook echt bij de klant past, en weten wij precies wat we moeten doen om de klant het beste te kunnen helpen.

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met uw volmachtmanager. Hij helpt u graag verder!