Transport
is overal

Beste lezer,

De sector transport & logistiek groeit. In 2017 kende wegtransport bijvoorbeeld de sterkste omzetgroei sinds 2007. Verwacht wordt dat deze omzet- en volumegroei de komende jaren doorzet.


De groei van de transportsector heeft wel nadelige gevolgen voor het milieu. Volgens mij kan de sector dan ook niet om verduurzaming heen. De logistieke sector kan de nadelige gevolgen beperken en vooral het wegtransport kan hierbij een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door elektrisch transport, door het bundelen van ladingen of het gebruik van biobrandstof.


De transportsector is geen koploper op het gebied van duurzaamheid. Maar nu bereikbaarheid en luchtvervuiling een toenemend probleem vormen in grote steden zien we een toename in bedrijven die nadenken over duurzame oplossingen m.b.t. vervoer.
We zien dat deze innovatieve bedrijven ons als duurzame verzekeraar goed weten te vinden. Bijvoorbeeld Felyx, een bedrijf dat duurzame deelscooters levert voor personenvervoer in de stad. In de transportsector verzekeren we bijvoorbeeld duurzaam transportbedrijf Van der Velde ’t Veentje, die nu ook gestart zijn met Hubbel Last-mile. Een duurzame logistieke hub waarmee ze ladingen bundelen en bezorgen met een elektrisch voertuig.


Duurzaamheid is voor vervoerders een lastig vraagstuk. Als verzekeraar gaan wij natuurlijk niet over de bedrijfsvoering van onze klanten, maar we denken wel graag mee. We begrijpen dat de marges in de sector klein zijn. De ruimte om te investeren in nieuwe technologieën en om minder belastende maar duurdere brandstoffen toe te passen, is vaak beperkt. Ik voel mee met deze branche en volg de ontwikkelingen op de voet.


Heb je ook een transportverzekering nodig? Onze transportspecialisten denken graag met je mee. Of het nu om elektrisch vervoer gaat, of niet. Met hun jarenlange ervaring en kennis van de transportsector kunnen ze meedenken en samen met verzekeringsadviseurs een analyse op maat maken.


Laten we samen aan de toekomst werken,


Mathijs Meliono

Specialist Transportverzekeringen