5. Burghgraef van Tiel & Partners: Het belang van een goede risico-beoordeling

Jurjen Burghgraef is medeoprichter en mede-eigenaar van inspectiebureau Burghgraef van Tiel & Partners. Jurjen ís risico-inspecties en risico-beoordelingen. Als autoriteit op dat gebied verzorgt hij de opleiding risico-inspecties voor risicodeskundigen, underwriters en het intermediair. Zijn drive? Schades voorkomen door kwalitatief hoogwaardige inspecties te leveren én mensen het vak te leren. Want hoe meer mensen risico’s kunnen beoordelen des te minder brandschade er is. Voor de beoordeling van risico’s maakt het bureau onder andere gebruik van het riskmanagementplatform van Oodit. Daarnaast verzorgt moederbedrijf Troostwijk waardebepalingen zodat er een garantie is tegen onderverzekering

Jurjen Burghgraef: ”Als je de kans op schade kunt verlagen of de schadeomvang kunt beperken, dan heb je een win-win situatie. En dát is het doel van Burghgraef van Tiel & Partners.”

Inspecties worden een steeds belangrijker thema

Burghgraef van Tiel & Partners verzorgt circa 2.000 risico-beoordelingen op jaarbasis. Zo ook voor het volmachtbedrijf van asr. Hoe gaat een dergelijke risico-beoordeling in zijn werk? Jurjen: “Eén ding is heilig bij onze risico-beoordelingen: de verzekerde staat te allen tijde centraal. Wij starten in de basis altijd met een kort interview waarin wij de ondernemer vertellen wat wij gaan doen en vooral: met welk doel. En dat is: het aantal grote schades verminderen, de frequentie van schades verminderen en de schade-omvang verminderen. De meeste schades beginnen klein, maar worden groot doordat er niet voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn. Want achteraf bezien hadden de meeste schades voorkomen kunnen worden. Daarom proberen wij juist van tevoren de risico’s in beeld te krijgen zodat we deze kunnen bespreken met de ondernemer. Iets wat erg op prijs gesteld wordt. Na het interview doen wij namelijk – veelal samen met de ondernemer – de rondgang door het bedrijf en tijdens of na die rondgang worden de bevindingen besproken. Deze worden vervolgens verwerkt in een heldere rapportage die ook wordt voorzien van een preventiebijlage met tips en aandachtspunten, zodat het risicoprofiel verbeterd kan worden. Want daar draait het natuurlijk om.”

Complexe schades voorkomen

“Door de verduurzaamheidsvisie van de overheid ontstaan er andersoortige schades”, vervolgt Jurjen. “Schades worden bovendien steeds complexer. Om dit soort complexe schades te voorkomen werken wij nauw samen met bedrijven als het Nederlands Onderzoeks Instituut, het NLOI. Door ook aan de voorkant te inspecteren kunnen we de oorzaak achterhalen. Helaas ligt in een groot aantal gevallen menselijk handelen aan de basis van een schade. Maar hoe kan je nu voorkomen dat dergelijke schades nogmaals plaatsvinden? Of hoe beoordeel je of een schade terecht of onterecht is afgewezen? Ook dat zijn typische voorbeelden van trajecten die wij samen met het NLOI oppakken. En ik durf gerust te stellen: daar zijn we heel goed in.”

Online riskmanagement platform Voor de beoordeling van risico’s maakt Burghgraef van Tiel gebruik van het riskmanagement platform van Oodit. Dankzij dit platform kan op eenvoudige wijze gestructureerde data verzameld worden. Zo biedt deze softwaretool grip op een portefeuille en helpt de tool om te sturen op openstaande preventiepunten.

Een sterk punt van Burghgraef van Tiel is dat zij een schade altijd achteraf analyseren. “Want van een schade kan je ook veel leren”, vervolgt Jurjen. “Deze analyse leggen wij vervolgens weer vast in onze datatool en ons trainingsprogramma. Want wij hebben een eigen trainingsprogramma waarbij wij voor zowel risicodeskundigen, underwriters als het intermediair trainingen verzorgen die betrekking hebben op diverse branches. Centraal in de trainingen staat het herkennen van een risicofactor en het leren welk afschermingsniveau hierbij hoort. Dit soort zaken wordt namelijk niet geregeld in het bouwbesluit. Telkens weer als we dit meenemen in ons adviestraject zijn klanten erg blij. Zij zitten immers ook niet te wachten op schade. Dus, als je de kans op schade kunt verlagen of de schadeomvang kunt beperken, dan heb je een win-win situatie. En dát is het doel van Burghgraef van Tiel & Partners.”

Waardebepalingen bieden garantie tegen onderverzekering

Pieter Bakker, Directeur Troostwijk Taxaties, vult aan: “Sinds twee jaar is Burghgraef van Tiel & Partners onderdeel van de Troostwijk Groep. Als gespecialiseerd inspectiebureau neemt Burghgraef van Tiel de bovenkant van de markt voor zijn rekening. De onderkant van de markt wordt door speciaal hiervoor opgeleide collega’s van Troostwijk geïnspecteerd. Hierdoor kunnen we nu ook de zogenaamde combi’s verzorgen, waarbij dus naast de risico-beoordeling ook een waardering wordt uitgevoerd van de opstallen en indien gewenst ook van de inventaris en huurdersbelangen. Handig, want dan heb je als asr of gevolmachtigde maar met één persoon te maken. Deze waarderingen bieden bovendien een garantie tegen onderverzekering. Het mooie is dat wij ook direct kunnen adviseren over de te verzekeren sommen voor goederen en uitkeringstermijn voor bedrijfsschade, zodat ondernemers voldoende uitgekeerd krijgen en zo een faillissement kunnen voorkomen".

Als kers op de taart wordt er nog gewerkt aan een online waardemeter die beschikbaar komt in het riskmanagement platform van Oodit. Die waardemeter zal adviseurs inzicht geven in de te verzekeren sommen van gebouwen.

Meer informatie Wilt u meer weten over het voorkomen van schades? Klik hier of neem contact met ons op via j.burghgraef@risicoinspecties.nl, +31651568352 of via p.bakker@troostwijk.nl, +31622481129.

Pieter Bakker: ”Onze waarderingen bieden een garantie tegen onderverzekering. Daarnaast kunnen wij adviseren over de te verzekeren sommen voor goederen en bedrijfsschade.”