2. Preventiespecialist geeft inzicht in risico’s

Wat voorheen bij a.s.r. de inspectiedienst werd genoemd, is nu de preventiedienst. Veelzeggend voor de omslag die is gemaakt in de manier waarop wordt meegedacht met de klant: ondernemers waar een specialist van a.s.r. meekijkt om inzicht te krijgen in risico’s en zo helpt schade te voorkomen. Bert Gruben is een van de specialisten uit het a.s.r.-team die de ondernemers opzoekt.

Als een van de weinige verzekeraars heeft a.s.r. een eigen Preventiedienst. Dit team bestaat uit 10 specialisten die elk preventiebezoeken afleggen aan klanten, al dan niet samen met de adviseur. Voor klanten van volmachten, worden opdrachten om desbetreffende klanten te bezoeken, door de volmachten verstrekt.

Bert Gruben, sinds 2001 werkzaam bij a.s.r., is een van deze specialisten. Gruben: ‘’Doel van de bezoeken is om samen met de klant door zijn of haar bedrijf te lopen en de risico’s die de continuïteit van zijn onderneming op een negatieve manier kunnen beïnvloeden, in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we samen met de klant afstemmen welke maatregelen er genomen kunnen worden om de risico's te verkleinen. Klanten zijn over het algemeen heel positief! Zelf zijn ze immers druk met hun bedrijf bezig en ze zijn daarom blij dat iemand met andere blik meekijkt en risico’s helpt te voorkomen.’’

Na een preventiebezoek wordt er een rapport opgesteld dat gedeeld wordt met de acceptatieafdeling van de volmacht, die immers de opdrachtgever is. Deze stelt op basis van het rapport een preventiebrief op die vervolgens door de adviseur met de klant wordt besproken. Deze preventiebrief moet worden ondertekend door de klant, waarna de volgende inspectie over 3 tot 5 jaar zal plaatsvinden.

Met eenvoudige preventiepunten veel leed besparen

Welke verbeterpunten komt een preventiespecialist in de praktijk tegen?

Gruben vertelt: ‘’Het zijn vaak standaardzaken waar verbetering in kan worden bereikt. Onderhoud van blusmiddelen, het eens per 5 jaar opvragen van een opleveringsbewijs voor het alarm, het zorgen voor een NEN-verklaring voor de elektra, het verwijderen van buitenopslag en dergelijke. Bij horeca komt het helaas te vaak voor dat er in de keuken geen blusmiddel aanwezig is met een inhoud waarmee een vetbrand kan worden bestreden. Of dat in de opdracht richting het bedrijf dat de afzuiging jaarlijks reinigt, het afzuigkanaal niet is meegenomen. Deze ogenschijnlijk eenvoudige preventiepunten kunnen als ze zijn uitgevoerd heel veel leed besparen bij een geleden schade!’’

Andere ‘quick wins’ op het gebied van preventie zijn:

  • Voor bedrijven met een werkplaats met geautomatiseerde machines is het handig om een overspanningsbeveiliging te laten plaatsen. Daarmee verklein je de kans dat de productie stil komt te liggen na een onweersbui.
  • Op locaties waar men geen mogelijkheid heeft om de afvalcontainer op afstand te plaatsen, deze om te ruilen naar een metalen container die wordt afgesloten met een cilinderslot.
  • Wanneer een bedrijf aan de slag gaat met nieuwbouw, is het een goed advies om de brandwerendheid van de gevel en daken optimaal te realiseren. De kosten om deze buitenschil van het pand brandwerend te maken zijn ongeveer 5-10% van de stichtingskosten. Hiermee wordt de kans sterk verkleind dat door brand bij de buren de activiteiten van de onderneming in gevaar komen.

Meedenken met de ondernemer Het beschikken over een eigen preventiedienst van a.s.r. ziet Gruben als een voordeel: ‘’In de uitvoering van een preventiebezoek bij een klant met een volmachtpolis is er geen verschil in benadering ten opzichte van een provinciale a.s.r. relatie. Voordeel is verder dat wij veel kennis hebben opgedaan door ons jarenlange preventieprogramma zodat we de klanten en adviseurs van de volmachten veel relevante tips kunnen geven. Verder zijn de lijnen kort, zowel richting de klant als richting de volmachten en is het gemakkelijker om de verbinding te leggen met de ondernemer en de tijd te nemen om echt mee te denken!’’

Bert Gruben: ‘’Geen enkele klant zit te wachten op schade, maar door de dagelijkse focus op de core business van het bedrijf, kunnen er situaties ontstaan die de kans op schade verhogen. Met onze preventiedienst willen we een positieve bijdrage te leveren aan de continuïteit van de klant en van toegevoegde waarde te zijn voor het volmachtkanaal. Als er tips zijn vanuit de volmachten, staat we hier uiteraard graag voor open!’’